همبرگر سوم

همبرگر سوم

پنجشنبه 7 اکتبر 2010
/ / /
Comments Closed

دیشب میهمان مهندس پوینده عزیز بودم و خیلی خوش گذشت ، جا داره از ایشون بسیار بسیار تشکر کنم.

قبلا هم گفتم نشستن پای صحبت مهندس یکی از جالب ترین چیزها در دنیای های فای هست.

های فای روزهای نسبتا ساکتی رو پشت سر میگذاره و شاید شرایط امروز جامعه تو این سکوت بی تاثیر نیست.

منم چند کیلو سیب از اون خوباش برای مهندس بردم و مهندس پوینده اولین مشتری سیب های من شدند.

خوش بگذره

Comments are closed.