عکس روز تهران

One Comment

 1. پارسا چهارشنبه 17 اکتبر 2012 01:08

  گل پرپر , کجا گیرم سراغت ؟
  صدای گریه می آید زباغت 

  صدای گریه می آید شب و روز
  که می سوزد دل بلبل ز داغت

  گل زرد و گل زرد و گل زرد
  بیا با هم بنالیم از سر درد

  عنان در کف نا مردمان است
  ستم با مرد خواهد کرد نا مرد