انجمن های های فای HiFi Forum

انجمن های های فای HiFi Forum

جمعه 15 سپتامبر 2006
/ / /
Comments Closed

فکر میکنم بد نباشه یه لیستی از انجمن ها اینجا باشه هر چند پیدا کردن اونها در وب کار ساده ایست. بیشتر مجلات و بعضی از کمپانی ها هم انجمن دارند که میتوانید از آنها استفاده کنید.

Audio Asylum – HiFi Choice – HiFi Forum – HiFi WigWam

HiFi-Forum (German) – HTGuide – Stereophile – AudioCircle

ZeroGain – Ecoustics – Secrets of Home Theater and High Fidelity

Audiogon – AV Forums – Audiokarma – Stereo411 – Audioholics

Comments are closed.