شرکت جم Jam Corporation

شرکت جم Jam Corporation

جمعه 15 سپتامبر 2006
/ / /

این شرکت با مدیریت جناب آقای راد اداره شده و نمایندگیهای زیر را در اختیار دارد :

DynaudioPSBJMLabNADDenon – PrimareNorstone DesignAAD

Mitek Family ( MTX AudioCoustic Car AudioStreetWires) – Creek

آدرس شرکت www.jamcfz.com میباشد.

ایمیل acg@mftmail.com میباشد.

شماره تلفن شرکت 88826086 میباشد.

10 Comments