شرکت High End Audio

شرکت High End Audio

جمعه 15 سپتامبر 2006
/ / /
Comments Closed

این شرکت به مدیریت جناب آقای علی فاطمی در زمینه سیستمهای صوتی فعالیت مینماید و نمایندگی های زیر را در اختیار دارد :

HalcroOperaUnison ResearchSME – Ayre – EAR – dCS – Audio Note UK

Tel: 021 2209 8526

Email Address : ali[at]alifatemi[dot]com

http://www.iranhifi.com/

Comments are closed.