صحت فاز سیگنال

آیا میدونید یک سیگنال صوتی استریو که یک شکل موج آنالوگ هست یک پولاریتی Polarity (قطب مثبت و منفی) داره که وقتی این سیگنال از سیستم پخش میشه این پولاریتی نباید برعکس بشه. هنگام صدا برداری یک سیگنال ولتاژ رو ما ضبط میکنیم و بعد از پردازش بر روی دیسک رکورد میکنیم، در این مرحله … ادامه خواندن صحت فاز سیگنال