تمیز کردن سیستم

تمیز کردن سیستم

چهارشنبه 25 اکتبر 2006
/ / /
Comments Closed

برای تمیز کردن سیستم صوتی لازم است ابتدا سیستم را خاموش کرده و کابل برق (Power Cord) هر کامپوننت را از برق بکشید. سپس تمامی کابلها مانند Interconect های آنالوگ و دیجیتال ونیز کابل اسپیکر را از سیستم جدا کرده (Down to Upstream Cables) و بعد هر کامپوننت را با دستمالی نرم و مرطوب که الکتریسیته ساکن تولید نمیکند تمیز نمایید. پس از اتمام کار بهتر است ابتدا بدنه هر کامپوننت را جداگانه برای لحظه ای به سطح صفر ولت زمین (Earth Line) وصل کنید. برای وصل مجدد کل سیستم ابتدا Interconnect ها سپس کابل بلندگو را وصل میکنیم و موقع اتصال هر کابلی ابتدا سر مبدا سیگنال را وصل و سپس سر مقصد را وصل نمایید. در انتها کابلهای برق را بترتیب از بالا به پایین وصل و با همین ترتیب سیستم را روشن مینمایید. بخاطر جابجایی کابلها و قطع برق سیستم ، برای مدتی حداقل چند روز لازم است تا صدای سیستم به یک حالت خوب برسد. بهتر است سیستم را با فواصل زمانی کم تمیز نکنید. رعایت مراحل بالا بخاطر حساس بودن بعضی از کامپوننت ها به نویز و حساس بودن مدار I/O به قطع و وصل ولتاژ است.

Comments are closed.