صدای Raysonic CD128

صدای Raysonic CD128

چهارشنبه 10 ژانویه 2007
/ / /
Comments Closed

 128.jpg

آقای امیدوار این امکان را فراهم نمودند تا چند روزی سورس دیجیتال جدید شرکت Raysonic را در خانه review نمایم. تجربه جالبی بود ، این سورس همانند Shanling T-100 از نگاه من یکی از بهترین انتخابها در محدوده زیر 5 هزار دلار هست. در خانه سورس دیجیتال من Accuphase DP-55v هست که در ایران قیمتی معادل 3 میلیون دارد و سورس شرکت Raysonic بنام CD128 قیمتی معادل 1 میلیون و ششصد هزار تومان. قیمت Accuphase تقریبا دو برابر و از تکنولوژی Solidstate استفاده میکند ، سورس Raysonic از تکنولوژی Tube با چهار لامپ 6922 در خروجی استفاده مینماید. تفاوت صدای دو سورس (غیر از شاخص لامپ) کم بود و اینجا خلاصه ای از تفاوت ها را می آورم. لامپ ها اصولا به یک شکل خاصی صدا را به ما تحویل میدهند که در مجموع خوشایندتر وشنیدنی تر هستند ، من صدای SolidState رو بیشتر دوست دارم اما حتی به دوست داران صدای Solidstate شنیدن این سورس را پیشنهاد میکنم. شرایط تست من در خانه خیلی خوب نبود بنابراین میزان Scale تفاوت ممکن است در یک سیستم رفرنس فرق کند و من آنچه به گوشم محسوس بود را نوشتم. معتقدم مقایسه Tube با Solid خیلی صحیح نیست و تفاوت ها ببیشتر به دو تکنولوژی برمیگشت تا به مدارات داخلی دو سورس. محدودیت های من :

وضعیت فاز سیگنال با Raysonic در سیستم من مشخص نبود و من برای تکان ندادن کابل بلندگو (بخاطر زمان کم تحلیل) حالت دوم را تست نکردم . خود Raysonic هم استاندارد XLR را مشخص نکرده بود هرچند احتمال میدهم همین حالتی که سیستم تست شد فاز صحیح باشد. کمی ورودی بالانس Krell 300il  نسبت به افزایش سطح سیگنال بیشتر از 2 ولت حساس بوده و احتمالا سیگنال کمی در موسیقی های دینامیک برش داشته است. سورس CD128 برای نشان دادن توانائیهای خود خصوصا Micro و Texture نیاز به زمان داشت. آمپلی فایرم خیلی در حالت Optimum کار نمیکرد.

اما تفاوت دو سورس :

CD128 never breaked my good sense accross time like my Accuphase

CD128 had less timing, less dynamic just on dynamic complex music like hard rock

CD128 was as good as Accuphase on POP/Jazz/Classic/Vocal/Soft Rock in timing and dynamic

CD128 had softer and alittle slower flow but never mushy

CD128 had less frequency extension and more background noise

CD128 Sound skin was more smooth and sweet

CD128 had better low level linearity

CD128 had less focus on stage

CD128 was very Solid , Robust and revealing even by one Tube layer

CD128 had more liquid and lifelike Texture on mid and high with less neutrality

CD128 had less detail on extremes

CD128 bass response was less physical and extended but more transparent

CD128 had better long listening session for less dynamic material

CD128 had more positive energy than Accuphase

CD128 had alittle deeper, Less forwards soundstage with better acoustic space

CD128 sounded more analog than Accuphase

CD128 had less attack on high with sweeter high

CD128 had warmer sound

CD128 had alittle less Reality and it was more on romantic side

CD128 had allitle more Transparency but not in all area

پیشنهاد میکنم این سورس را همانند T-100 بشنوید.

Comments are closed.