شماره تلفن نمایندگیها

شماره تلفن نمایندگیها

شنبه 17 فوریه 2007
/ / /

بدلیل تماسهایی از سوی برخی از علاقه مندان لازم شد شماره تلفن تماس نمایندگیها و فروشندگان سیستم های صوتی Hi-Fi را در سایت بنویسم تا دوستان مجبور به ایمیل زدن نباشند. اگر شرکتی هم فعالیت دارد که من خبر ندارم میتواند خبرم کند تا شماره تماس اش را در سایت قرار دهم.

استودیوی آوین آوا آرتا (آقای امیدوار) 22945596 -021 و همراه 09123381476

شرکت آودیو آرت رفرنس (آقای حجت کاشانی) 22095919-021 و همراه 09121944061

شرکت High-End Audio (آقای فاطمی) 22098526-021 و همراه 09121040303

شرکت خلیج (آقای همایون خرمی) 66706149-021

شرکت یارامانا (آقای رحمانی) 88694090-021 و همراه 09122860234

شرکت جم Jam Corporation (آقای راد) 88826086-021

شرکت رکسان (آقای کیوان ناهید که الان دیگه ایران نیستند) 22229704-021 و همراه 09121143344

شرکت ره آورد صدای شرق (آقای سعادت) 88722593-021

One Comment