معرفی Audio Art Reference

معرفی Audio Art Reference

چهارشنبه 9 می 2007
/ / /

یک روز آفتابی با آقای سهیل حجت کاشانی نماینده van den hul در ایران قرار گذاشتیم. صحبتی داشیتم با ایشان و از نزدیک بیشتر با نگاه ایشان به مسائل های فای در ایران آشنا شدیم. فکر میکنم آقای کاشانی جوان ترین عضو خانواده نمایندگان سیستمهای صوتی در ایران باشد. ایشان از پنج سالگی شروع به یادگیری ساز پیانو نمودند و هم اکنون هم به نوازندگی ادامه میدهند. در سنین نوجوانی بسمت های فای کشیده شدند و در آن سالها بیشتر گرام گوش میدادند. اولین بار کابل Van Den Hul مدل 102 را در 17 سالگی تهیه نمودند و کم کم با افزایش اطلاعات از طریق منابع مختلف بسمت تهیه یک سیستم صوتی خوب حرکت کردند. در آن زمانها از گرام های Technics ، Thorens و Clear Audio استفاده میکردند و بلندگوهایی که ایشان تجربه کردند عبارت بودند از وارفیدل ، Mission ، Bose و زمانی هم Planar . از نگاه ایشان هیچ بلندگوی ای که دارای Box بود حداقل آنهایی که آقای کاشانی شنیده بودند قادر نبود فرکانسهای پایین را بدقت (منظور از دقت گسترش فرکانسی نیست بلکه Naturality هست) بلندگوی Planar تولید کند. ایشان به بلندگوهای Magnepan Magneplanar علاقه پیدا کردند و برای من هم در اتاقشان از Planar دمو گذاشتند. سیستمهای roksan ، Sony ES ، krell ، Audio Lab ، T+A ، Accuphase را در طول زمان تجربه نمودند. Audio Note و Cyrus هم داشتند و تقریبا اکثر سیستمهای آن دوره را شنیدند. از نگاه ایشان های فای نباید تبدیل به مشکل های فای گرفتگی شود البته راه حل آن اینست که کاربر مسائلی را در نظر داشته باشد. اول اینکه موسیقی را در حد لازم بشناسد و با تلاش به یک تجربه شنیداری خوب برسد تا بتواند تفاوت صداها را بخوبی درک کند. اگر اینطور نباشد تنها به یک دور بی نتیجه می انجامد که وقت و سرمایه اش را از دست میدهد. هدف شرکت Audio Art Reference کمک به کاربر برای شناخت درست دنیای های فای میباشد. کاربران از نگاه ایشان در ایران اهمیت بسیار کمی به مساله کابلها میدهند و توجه چندانی به اتصالات و Cabling ندارند. چالشهای پیش روی یک فروشنده سیستم صوتی در ایران به اعتقاد ایشان عبارت اند از :

– پر بودن ذهن کاربران در ایران از اطلاعات غلط که مانع انجام یک فعالیت خوب میشود.

– اظهار نظرات غیر دوستانه همکاران بازار های فای

– عدم حمایت دولت از موسیقی و صنعت صدا و انجام پروژه های صدا در ایران توسط شرکتهای غیر متخصص

– شرایط اقتصادی نامناسب عموم مردم

ایشان تاکید داشتند بر ایجاد فضای دوستانه تر بین همکاران بازار های فای برای همکاری بیشتر جهت ارائه سرویس مناسب تر به کاربران. آقای کاشانی به موسیقی کلاسیک ، ایرانی ، موسیقی سیاه پوستان ، جاز و متال علاقه مندند. با تشکر از آقای سهیل حجت کاشانی بخاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادند.

3 Comments