دسترسی به بیشتر مدلهای لامپ در ایران

دسترسی به بیشتر مدلهای لامپ در ایران

دوشنبه 27 آگوست 2007
/ / /
8806.jpg

شرکت آوین اوا به مدیریت جناب آقای امیدوار اقدام به ورود بیشتر مدلهای لامپ (Vacuum Tube) برای دستگاههای لامپی اعم از پرقدرت و کم قدرت نموده اند و تمامی لامپ ها بصورت Match Pair عرضه میشوند. تمامی لامپ ها مدل 2007 میباشند و هیچکدام زمان تولیدشان به قبل از سال 2007 برنمیگردد. مدلها بشرح زیر میباشند :

Power Output (All in mach pair) (All 2007)
KT-88
KT-66
EL-34B
300 B
211
845
6P1
5881

The other tubes :
6N9P
6SN7 GT
12AU7
12AX7B

 

 

 

14 Comments