نمایشگاه Rocky Mountain Audio Fest 2007

نمایشگاه Rocky Mountain Audio Fest 2007

دوشنبه 8 اکتبر 2007
/ / /
Comments Closed

 marriot_one.jpg

نمایشگاه سیستمهای صوتی Rocky Mountain Audio Fest 2007 (به نام مختصر RMAF 2007) از 12 تا 14 اکتبردر Denver Marriott Tech Center Hotel برپا خواهد بود. لینک ها را اینجا قرار خواهم داد.

Stereophile

ETM

Audioxsell

Audiofederation

AudioAsylum

dannykaey

Audiogon

positive-feedback

hometheaterhifi

Comments are closed.