لحظه به لحظه با Krell Evo CAST و Wilson Watt/Puppy 8 – بخش سوم

لحظه به لحظه با Krell Evo CAST و Wilson Watt/Puppy 8 – بخش سوم

شنبه 16 فوریه 2008
/ / /
Comments Closed

خب یک اتفاق جالب افتاد. Pre Amplifier در حال Break-in بفروش رسید و خریدار راضی نشد 2 هفته وقت بده ما یک صدای خوب بگیریم اما مشکلی نیست. با Pre جدید 222 میریم جلو. اون اواخر صدا بازتر شده بود و من خیلی خوشحال بودم که دوره گذر در حال طی شدن هست. من زیر 400 ساعت warm up راضی نمیشم تحلیل بنویسم چون حق سیستم ادا نمیشه. فعلا این سایت رو ببینید حوصله تون سر نره:

http://www.absolutesounds.com/index.php?page=17

Comments are closed.