چند خبر

چند خبر

چهارشنبه 3 دسامبر 2008
/ / /

چند روز غیبت من بخاطر سرماخوردگی شدید بود. البته الان حالم خیلی بهتر هست و همه چیز داره روبراه میشه.

آقای رحمانی چند روز پیش اطلاع دادند بلندگوی Kharma رسیده و الان در یارامانا صداش شنیده میشه.

اگر این پنج شنبه وقت بشه حتما برای شنیدن صدا میرم یارامانا و صدای Kharma رو میشنوم.

فعلا خبر دیگه ای نیست …

25 Comments