Sound Quality, New approach to testing of the home audio equipment

Sound Quality, New approach to testing of the home audio equipment

پنج‌شنبه 5 فوریه 2009
/ / /
Comments Closed

همانطور که میدانید این کتاب نوشته آقای Likhnitsky هست به زبان روس که در مورد نحوه پردازش صدا در مغز و شکل درک صدا توسط سیستم شنیداری هست.

این کتاب رو آقای Peter Qvortrup که طراح شرکت Audio Note UK هستند دارند به زبان انگلیسی ترجمه میکنند و من از طریق نماینده Audio Note در ایران آقای علی فاطمی دارم این کتاب رو تهیه میکنم.

آقای فاطمی قول دادند به محض چاپ شدن کتاب یک نسخه از اون رو به دستم برسونند و فکر میکنم این کتاب ارزش ترجمه هم داشته باشه.

البته من قبلا قول ترجمه کتاب رابرت هارلی رو هم داده بودم که هنوز خودم 100 صفحه اش رو هم نخوندم اما شاید کتاب New Approach رو ترجمه کنم.

اگر 24 ساعت شبانه روز میشد 48 ساعت حتما به همه کارهام میرسیدم اما واقعا محدودیت وقت دارم.

Comments are closed.