بزرگترین حادثه در تاریخ های فای ایران

بزرگترین حادثه در تاریخ های فای ایران

یکشنبه 15 نوامبر 2009
/ / /

من امروز، یکشنبه 24 آبان برابر با 15 نوامبر رو روز های فای در ایران نامگذاری میکنم.

امروز از نگاه من بزرگترین اتفاق ای که میتونست برای های فای در ایران بیفته افتاد و فکر میکنم این اتفاق یک نقطه عطفی برای صدا در ایران محسوب میشه.

باید برای شنیدن این خبر منتظر بمونید چون ارزش خیلی زیادی داره …

برای شنیدن خبر به من زنگ نزنید چون خبر رو فعلا به کسی نمیگم !

One Comment