من کجا هستم؟

من کجا هستم؟

سه‌شنبه 9 فوریه 2010
/ / /
Comments Closed

امروز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم هیچ چیزی رو بیاد نمیارم، انگار همه چیز رو فراموش کردم …

یکی بود گفت امیر تو در مورد های فای چیزهایی مینوشتی ، گفتم نه … من چیزی رو در مورد های فای بیاد ندارم …

راستی شما میدونید های فای چیه؟

امروز چه روز خوبیه …

Comments are closed.