امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

جمعه 18 ژوئن 2010
/ / /

آلبوم بال در بال کاری از آقای محمد رضا لطفی ، محمد قوی حلم و با اشعار و صدای هوشنگ ابتهاج در دستگاه شور هست که از نگاه من اثر بسیار زیبایی هست. آقای ابتهاج شعری رو تو این آلبوم میخونند که محتوای این شعر برای من بسیار جذابه و من پیشنهاد میکنم این آلبوم رو از موسسه آوای شیدا تهیه کنید، البته اگر مثل من به موسیقی سنتی علاقه مندید.

شعر زیر رو در این آلبوم زیبا میشنوید :

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هنر گام زمان است

تو رهروی دیرینه ی سر منزل عشقی

بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است

آبی که بر آسود زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان است

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه

این دیده از آن روست که خونابه فشان است

دردا و دریغا که در این بازی خونین

بازیچه ی ایام دل آدمیان است

دل بر گذر غافله ی لاله و گل داشت

این دشت که پامال سواران خزان است

روزی که بجنبد نفس باد بهاری

بینی که گل و سبزه کران تا به کران است

ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی

دردی است در این سینه که همزاد جهان است

از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند

یا رب چقدر فاصله ی دست و زبان است

خون می رود از دیده در این کنج صبوری

این صبر که من می کنم افشردن جان است

از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود

گنجی است که اندر قدم راهروان است

One Comment