کسری احمدی خواننده ای که دوستش دارم

کسری احمدی خواننده ای که دوستش دارم

یکشنبه 5 دسامبر 2010
/ / /

آقای کسری احمدی

خیلی برای موفقیتش خوشحالم و امیدوارم این موفقیت ها هر رو بیشتر  و بیشتر بشه .

شعر آهنگ

هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره ست

هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوبارست

هنوزم  وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه

هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه

اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره

اما افسوس با نخواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره

سوگلی از لب ایوون تو پژمرد و فروریخت

شبنمی غمزده از گوشه چشمان من آویخت

سوگلی از لب ایوون تو پژمرد و فروریخت

شبنمی غمزده از گوشه چشمان من آویخت

دوری بین من و تو دوری ماهی و دریاست

دوری بین من و تو دوری ماه و تماشاست

اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره

اما افسوس با نخواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره

علی نادری کجایی که ببینی کسری الان خواننده شده ، بیاد همه اون روزهای خوب …

26 Comments