باران همچنان می بارد …

باران همچنان می بارد …

دوشنبه 31 اکتبر 2011
/ / /
Comments Closed

اینجا باید در مورد های فای بنویسم و نه از احساسات ام نسبت به بارون اما من این چند روزی که به این شدت بارون میومد خیلی حال کردم گفتم بنویسم بارون باحال ترین پدیده طبیعت هست.

حالا آفرینش چه کار خدا بوده چه همینجوری سرهم شده باید اعتراف کنیم واقعا زیباست و صدای بارون برای من مثل یک قطعه موسیقی گوش نوازه شایدم فراتر از یک قطعه موسیقی …

از های فای من بیخبرم ، هم از اخبار داخل هم از اخبار خارج …

خوش باشید

 

Comments are closed.