مفهوم DIY

http://en.wikipedia.org/wiki/DIY_ethic http://en.wikipedia.org/wiki/DIY_culture http://en.wikipedia.org/wiki/DIY_audio مفهوم DIY بنظرم نیاز به توضیح روشن تری داره چون برخی در ایران تصور میکنند DIY یعنی چیزی که یکی با دست ساخته و قصد داره به بقیه بفروشه. تفکر DIY ساختار مشخصی داره و اولیش اینه که هر کسی خودش آزاد باشه تا با فراگیری اطلاعات اقدام به پیاده سازی ایده … ادامه خواندن مفهوم DIY