باز هم باران

باز هم باران

یکشنبه 15 آوریل 2012
/ / /

امروز چه بارونی میاد دیشب ساعت 1 شب رفته بودم بیرون فقط بخاطر نم نم بارونی که میومد یاد حاج آقایی افتادم که اونم مثل من خیلی زیاد عاشق بارونه.

من نمیدونم چرا وقتی بارون میاد انگار من حالم خیلی خیلی خوب میشه انگار تو بهشت نفس میکشم.

خلاصه زندگی من با این بارون بهاری و این هوای عاشق هیچ چیزی کم نداره

من عاشق این زندگی ام

در انتهای شب آهنگ And You My Love  رو از Chris Rea گوش میدادم

I do not sleep tonight

I may not ever
The sins of the past have come
See how they sit down together
Outside my window
Outside my door
And I know the reason
what they’ve all come
here for
You my love
My sweet, sweet love
Are what it’s all because of
Surrender is easy
I know you do me no harm
But your innocence haunts me
The most fatal of charms
Oh I must have done some wrong
On a dark and distant day
For I know full and well tonight
This is how that I must pay
And you my love
My sweet, sweet love
Are what it’s all because of
You my love
My sweet, sweet love
Are what it’s all because of

One Comment