چند خبر

چند خبر

یکشنبه 10 مارس 2013
/ / /
Comments Closed

مایک توضیح مفاهیم صدا رو شروع کرده جالبه ببینید :

 

http://ultimist.com/mike

منم شروع میکنم کمی صبر کنید حسش که بیاد شروع میشه

 

Comments are closed.