چه خبر

چه خبر

جمعه 13 سپتامبر 2013
/ / /
Comments Closed

خبر اینکه خیلی وقته نشد به های فای سری بزنم ، البته خبری همه بنظر در جریان نیست در ایران .

فقط این عکس رومی رو با همسرش ببینید جالبه :

http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?PageIndex=4&postID=20042#20042

Comments are closed.