محمد رضا لطفی درگذشت

محمد رضا لطفی درگذشت

جمعه 2 می 2014
/ / /

استاد تار ایران محمد رضا لطفی درگذشت.

آلبوم هایی که از این نوازنده بزرگ شنیدم یکی عشق داند شجریان هست یکی هم بال در بال.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C

اول عشق داند سازی میزنه آدم از این عالم جدا میشه …

در نظر بازی ما بی‌خبران حیرانند

من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

(جملهٔ دوم درآمد ابوعطا)
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

عشق داند که در این دایره سرگردانند

(جملهٔ سوم درآمد ابوعطا)
جلوه گاه رخ او دیدهٔ من تنها نیست

ماه و خورشید همین آینه می گردانند

(جملهٔ اول حجاز)
عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا

ما همه بنده و این قوم خداوندانند

(اشارهٔ کوتاه به یتیمک و جامه‌دارن)
مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم

آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

(جملهٔ دوم حجاز)
لاف عشق و گله از یار بسی لاف دروغ

عشقبازان چنین مستحق هجرانند

(کرد بیات)
مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار

ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند

(یتیمک اوج تحریر اصفهانک و فرود)
گر شوند آگه از اندیشه ی ما مغبچگان

بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند

2 Comments