آرژانتین ایران

آرژانتین ایران

یکشنبه 22 ژوئن 2014
/ / /

کلی دیشب حال کردم ، خیلی خیلی حال کردم ، بنظرم نتیجه اصلا مهم نیست ، مهم اینه آرژانتین رو تو زمین دچار افسردگی کردیم با اعتماد به نفس و تسلط بالامون در زمین.

الحق بچه ها خوب بودند

خوش باشید

3 Comments