نمایشگاه RMAF 2014

نمایشگاه RMAF 2014

یکشنبه 2 نوامبر 2014
/ / /
Comments Closed

چند تا خبر داشتم یکی اینکه باز هم از شانس بد بد بد بد من جلسه های فای با همت و تلاش جناب آقای مهندس خسروی در خانه هنرمندان برگزار شد اما من نتونستم به جلسه برسم.

خبر دیگه اینکه نمایشگاه RMAF 2014 برگزار شده :

http://www.stereophile.com/category/rmaf-2014

http://www.enjoythemusic.com/rmaf_2014/

http://www.theabsolutesound.com/articles/primer-rocky-mountain-audio-fest-2014/

Comments are closed.