My HiFi Domain

My HiFi Domain

سه‌شنبه 18 ژانویه 2011
/ / /
Comments Closed

من چند تا دومین خوب دارم که ثبتشون کردم برای آینده های فای ایران . البته اینها ثبت نشدند که بخوام به کسی بفروشمشون و قصدم اینه ازشون بشه استفاده مناسب کرد.

اسامی دومین های ثبت شده به شرح زیر هست :

www.hificlub.ir
www.hififorum.ir
www.diyaudio.ir

Comments are closed.