Get Better Sound by Jim Smith

Get Better Sound by Jim Smith

چهارشنبه 11 می 2011
/ / /
Comments Closed

سه تا دی وی دی و یک کتاب همین امروز بدستم رسید از آقای جیم اسمیت.

http://www.getbettersound.com/

امروز بعد از فروش سیب ها میرم خونه ببینم وضعیت چه جوریه ، راستش دوست دارم این کتاب رابرت هارلی و جیم اسمیت رو ترجمه کنم اما مترجم آشنا پیدا نکردم. چند روز پیش به یکی پیشنهاد ترجمه رو دادم و قبول نکرد اما در فکرش هستم این کار انجام بشه.

به شما هم پیشنهاد میکنم این کتاب رو به جیم سفارش بدید چون واقعا کتاب با ارزشی هست ، حتما این کار رو بکنید.

http://www.6moons.com/audioreviews/getbettersound2/1.html

خوش بگذره

Comments are closed.