Magneplanar 3.6

Magneplanar 3.6

شنبه 17 سپتامبر 2011
/ / /
Comments Closed

دیروز خیلی اتفاقی و بدون برنامه ای از قبل مهندس عزیز و آقای رحمانی رو در یارامانا دیدم و اینم نتیجه این دیدار:

بخاطر کیفیت پایین عکس ها عذرخواهی میکنم.


 

 

Comments are closed.